REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.amlsportpolska.pl zwanym dalej “Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Klientem”
 3. Właścicielem Sklepu jest OXD Polska , 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 5/31  NIP: 637-105-21-41, REGON: 122447560, zwany dalej „Sprzedającym”,
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta. Klient ma możliwość korzystania ze strony amlsportpolska.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie ze Sklepu.
 7. Ze Sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną – adres e-mail biuro@amlsportpolska.pl; telefon – +48 604 952 587; listownie – pod adresem OXD Polska , 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 5/31 .
 8. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.amlsportpolska.pl
 9. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.amlsportpolska.pl .
 10. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 12. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie: cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 14. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY
 15. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.
 16. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie w dni robocze, nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta – dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 17. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 18. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną jest oświadczeniem Sprzedającego  o przyjęciu oferty.
 19. Klient może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 20. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 21. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem. Towar zostanie przekazany do wysyłki w terminie do 3 dni roboczych (maksymalny czas kompletowania zamówienia) od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.
 22. W przypadku braku odpowiedniej ilości Towaru w magazynie, a tym samym braku możliwości realizacji zamówienia w terminie o, którym mowa wyżej, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową o tym fakcie, wskazując równocześnie termin w jakim możliwa będzie realizacja złożonego zamówienia. Klient będzie miał wówczas możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia  w terminie 5 dni od otrzymania wskazanego maila.
 23. Płatności za zamówiony towar może nastąpić:
 24. a)           Za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru);
 25. b)          Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 26. c)           Płatność On-line za pośrednictwem portalu płatności tpay.com
 27. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.
 28. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Poniżej zestawienie prezentujące: sposób dostawy / forma płatności / koszt dostawy / termin dostawy:
 • Kurier / przedpłata / 13zł (przy zamówieniach o wartości co najmniej 150 zł dostawa gratis) / następny dzień roboczy od momentu skompletowania zamówienia
 • Kurier / za pobraniem / 18 zł / (przy zamówieniach o wartości co najmniej 150 zł dostawa gratis) / następny dzień roboczy od momentu skompletowania zamówienia

W przypadku wymiany na inny towar (rozmiar, model) Klient zobowiązany jest  odesłać towar do Sprzedawcy oraz do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie zdrowiesporturoda.pl, wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt Sprzedawcy.

 1. ZWROTY/WYMIANY

Do pobrania plik pdf – protokół zwrotu towaru

 1. W przypadku, gdy wybrany rozmiar towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.
 2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem punktu 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (do zachowania terminu liczy się data wysłania oświadczenia).
 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Klient podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@amlsportpolska.pl.
 4. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient przy zakupie poniósł koszty dostawy to przy zwrocie zakupionego w ten sposób towaru otrzyma również zwrot kosztów dostawy w kwocie 13 zł (najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Klient ponosi jednak koszt zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu widniejący na paragonie/fakturze. Niniejsze postanowienie nie narusza ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu lub wypełnionym oświadczeniem o braku dowodu zakupu.
 6. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 8. W przypadku zwrotu/wymiany towaru Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.
 9. Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto ,., chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta wraz ze zwróconym towarem.
 12. W przypadku płatności za towar kartą podarunkową Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny towar (za dopłatą lub bez) lub też zwrotu towaru. W przypadku zwrotu towaru zostanie mu zwrócona karta podarunkowa o wartości zwróconego towaru.
 13. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres OXD Polska , 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 5/31 , w którym został wystawiony paragon wraz z pobranym poniżej protokołem zwrotu/wymiany. W przypadku braku paragonu prosimy o odesłanie protokołu zwrotu/wymiany wraz z oświadczeniem o braku paragonu.
 14. WARUNKI REKLAMACJI

Do pobrania plik pdf – protokół reklamacyjny

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: (biuro@amlsportpolska.pl )lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu: (OXD Polska , 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 5/31 ) wraz z dołączonym dowodem zakupu.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia przez Sprzedającego świadczenia niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać następujące dane:
 4. a)           imię i nazwisko
 5. b)          adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 6. c)           przedmiot reklamacji
 7. d)          przyczynę reklamacji
 8. e)           podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. , chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpatrzenia reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 2. O rezultacie reklamacji Sklep poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe –  obniżenia ceny.
 4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.
 5. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE
 6. Promocje nie łączą się.
 7. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.
 8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 9. Sprzedający , będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 10. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane  w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia  umowy między Sprzedającym, a Klientem wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 12. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI
 13. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do sądu polubownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Klientów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.amlsportpolska.pl . Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

 

Pobierz formularz reklamacji

Pobierz formularz zwrotu