Hiponatremia (dosłownie: niedobór sodu we krwi) – chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi. U ludzi, spadek poniżej normalnego poziomu, wynoszącego 135‒145 mmol/l

Sole mineralne amlsport zawierają ważne dawki sodu, a także innych minerałów i podstawowych witamin, które tracimy wraz z poceniem się lub brakiem aklimatyzacji.

Przyczyny :

Schorzenie to jest przeważnie następstwem innych zespołów chorobowych. Może być skutkiem odwodnienia lub przewodnienia.

Ostra hiponatremia połączona z obrzękiem mózgu jest najczęściej skutkiem przyjmowania nadmiernych ilości wody (tzw. „zatrucie wodne”) podczas wysiłku fizycznego (np. biegu maratońskiego), może prowadzić do śmierci.

 

Objawy :

Objawy kliniczne zależą od ciężkości i szybkości narastania hiponatremii. Często nie dają się oddzielić od objawów związanych z hipowolemią i schorzeń, które predysponują do powstania zaburzeń wodno-elektrolitowych.

 • objawy neurologiczne
  • objawy wczesne (od ok. 125‒130 mmol/l)
  • objawy późniejsze (od ok. 115‒120 mmol/l)
   • bóle głowy
   • zaburzenia świadomości
   • drgawki
   • śpiączka
   • zatrzymanie oddechu i akcji serca

Przewlekła hiponatremia daje mniejsze objawy neurologiczne niż ostra, co jest związane z mniejszym obrzękiem mózgu. Najczęściej objawy występują, gdy poziom sodu w surowicy spada poniżej 110 mmol/l.

Hiponatremia zwiększa ryzyko wystąpienia otępienia, również otępienia o typie alzheimerowskim.

 

Leczenie :

Wyrównywanie niedoboru nie może być szybsze niż 10 mEq/l/dobę, gdyż grozi mielinolizą mostu.